O nás

Spoločnosť Anteo stavia na zúročení odborných znalostí a mnohoročných skúseností členov svojho tímu. Svojimi aktivitami ich poskytuje vám – našim klientom.

Našou hlavnou úlohou je byť pri Vás v oblasti rozvoja ľudského potenciálu Vašej spoločnosti.

Veríme, že ste to Vy, kto je spolu s nami presvedčený, že úspech každej spoločnosti priamo súvisí s ľuďmi v nej. Tento úspech predovšetkým závisí na ich postojoch ku cieľom spoločnosti, ku práci, ku kolegom, ku zákazníkom i ku sebe samým. Punc Vašej firme dáva ich osobnosť, profesionalita, tvorivosť, zručnosť, ústretovosť a lojalita.

Naším cieľom je byť Vaším partnerom pri rozvíjaní kľúčových prvkov úspechu Vašej spoločnosti.

Tak, ako dobrý krajčír najskôr zistí Váš vkus a zoberie Vám miery, aj my sa snažíme „ušiť” program rozvoja na mieru Vašich potrieb a očakávaní.

Copyright © 2018 Anteo, a.s.