Čo ponúkame

Ponúkame rozvoj vašich zamestnancov

Vytvorenie “firemnej kultúry”, rovnováhy, získavanie nových zručností.

Rozvoj manažérov
Tematické okruhy pre manažérov:
- efektívne vedenie a riadenie pracovníkov
- pozitívne myslenie a proaktivita v riadení
- kreativita, porady
- delegovanie
- časový manažment
- kontrola a rozhodovanie
- komunikácia a motivácia
- koučing - impact tréning
- postupy pri riešení problémov
- úspešné plánovanie
- improvizácia a získanie pozornosti
- vnútrofiremná komunikácia a vyjednávanie
- „Firemná kultúra“
- spoločenská etiketa a diplomatický protokol
- personálny marketing
Rozvoj obchodníkov
Tematické okruhy pre obchodníkov:
- profesionálne predajné zručnosti
- budovanie dôvery
- získanie záujmu klienta
- návrh riešení a motivácie
- práca s námietkami
- získanie rozhodnutia klienta
- simulovaný obchodný rozhovor
- druhy otázok a ich kladenie, komunikácia
- nákupné a varovné signály
- starostlivosť o klienta
- ako telefonovať
- kultúra a image obchodného zástupcu
- úspešné rokovanie s konfliktným klientom
- efektivita v systéme práce predajcu
- vyjednávanie pri predaji
- prezentačné zručnosti - komunikačný tréning
- prezentačné zručnosti - využívanie PC pre prezentáciu
- riadenie vzťahov s kľúčovými zákazníkmi
- úloha asistentky
Rozvoj poradcov
Tematické okruhy pre finančných poradcov:
- finančná politika firmy
- finančný trh
- investičná abeceda
- investovanie pre pokročilých
- otvorené podielové fondy
- investičné workshopy - svetové aj lokálne kapitálové trhy
- dlhopisové a akciové trhy
- poisťovníctvo - vysvetlenie pojmov
Rozvoj osobnosti
Tematické okruhy pre osobnostný rozvoj:
- pozitívne myslenie a proaktivita v riadení
- kreativita
- komunikácia a motivácia
- postupy pri riešení problémov
- improvizácia a získanie pozornosti
- asertívne spôsobilosti
- rodinné konštelácie
Poradenstvo
Naši zákazníci vedia veľmi často pomenovať konkrétnu situáciu a z toho vyplývajúce potreby, ktoré potrebujú zabezpečiť. V týchto prípadoch fungujeme v úlohe spolupracovníka, konzultanta.
Využívame na to tieto konkrétne nástroje:
- analýza
- koučovanie
- práca s motiváciou

ANALÝZY
- výkonnosti predajného týmu
- osobnostných predispozícií jednotlivcov
- nastavenia predajných procesov
- komunikačných procesov
- motivácie pracovníkov
- implementácie zmien a projektových riešení

KOUČOVANIE
- formou projektu rozvoja
- formou koučovania
- kombinácia - forma projekt + koučovanie