O mne

PaedDr. Alena Hrančíková

Školenia – certifikáty:
Dale Carnegie Course – Rozvoj osobnosti; Predajné techniky
Business Success – Neuveriteľný seminár o predaji
Mercuri International – Prezentačné techniky
Ackerman & Brooke – Školenie školiteľov I., II.; Tréning manažérov
ING Nationale-Nederlanden – interné školenia manažérov a vedúcich pracovníkov obchodnej služby

Prax:
PO – Skupinová vedúca.
ZŠ – Učiteľka I. stupňa.
IMCO International – priamy predaj
ING Nationale-Nederlanden poisťovňa, a.s. – školiteľ obchodnej služby a manažér obchodnej skupiny
AMG Asist a.s. – výkonná riaditeľka sekcie rozvoja ľudských zdrojov; člen predstavenstva