ANTEO a.s.

Spoločnosť Anteo stavia na zúročení odborných znalostí a mnohoročných skúseností členov svojho tímu. Svojimi aktivitami ich poskytuje vám – našim klientom.

Niečo o nás...

Spoločnosť Anteo stavia na zúročení odborných znalostí
a mnohoročných skúseností členov svojho tímu. Svojimi aktivitami ich poskytuje vám – našim klientom.

Našou hlavnou úlohou je byť pri Vás v oblasti rozvoja ľudského potenciálu Vašej spoločnosti.

 

 

Veríme, že ste to Vy, kto je spolu s nami presvedčený, že úspech každej spoločnosti priamo súvisí s ľuďmi v nej. Tento úspech predovšetkým závisí na ich postojoch ku cieľom spoločnosti, ku práci, ku kolegom, ku zákazníkom i ku sebe samým. Punc Vašej firme dáva ich osobnosť, profesionalita, tvorivosť, zručnosť, ústretovosť a lojalita.

Naším cieľom je byť Vaším partnerom pri rozvíjaní kľúčových prvkov úspechu Vašej spoločnosti.

Tak, ako dobrý krajčír najskôr zistí Váš vkus a zoberie Vám miery, aj my sa snažíme „ušiť” program rozvoja na mieru Vašich potrieb a očakávaní.

Výhody spolupráce

Ľahšie rozhodovanie

pri tvorbe Vašich strategických plánov na základe objektívnejších informácií a podkladov získaných starostlivou analýzou Vašich potrieb.
Vyššia účinnosť Vášho snaženia zvýšením zainteresovanosti a motivácie spolupracovníkov na spoločných cieľoch.

Čas na koncepčnú prácu

usmernením Vašich spolupracovníkov na cestu systematického zvyšovania svojej zodpovednosti, spoľahlivosti a efektívnosti. Budete sa môcť na nich viac spoľahnúť a presunúť na nich mnohé z Vašich doterajších starostí.

Spoločenská prestíž

pretože spoločnosť, ktorá sa kvalifikovane stará o úroveň svojich zamestnancov sa v očiach verejnosti stáva dôveryhodnejšou a atraktívnejšou. Zákazníci to pri komunikácii s Vašou spoločnosťou pocítia na vlastnej koži.

Kvalita vašich pracovníkov

Pomáhame moderným a progresívnym manažérom a obchodníkom nájsť nové profesné výzvy vo všetkých oblastiach podnikovej sféry.
Poskytujeme celú škálu služieb ušitých na mieru ako našim obchodným partnerom, tak i našim kandidátom.

Ako na to ideme


Základom našej práce pre Vás je systémový prístup. V týchto dvoch slovách je ukrytá snaha o spoznanie podstaty Vašich potrieb a zistenie existujúceho stavu rozvoja schopností Vašich ľudí. Na základe takýchto poznatkov vieme pripraviť sled postupných krokov vedúcich k cieľu, ktorý od svojich spolupracovníkov a zároveň aj od nás očakávate.

Pretože aj my vyznávame krédo, že – tisíce slov nezanechá taký hlboký dojem ako jeden čin – zameriavame naše tréningové a školiace postupy na získanie potrebných schopností, zručností a ich následné overenie i utvrdenie v reálnych podmienkach.


Lepšie výsledky sa pravidelne dosahujú vzdelávaním ľudí, ktorí majú pre danú prácu najlepšie predpoklady. Tak ako u iných úspešných firiem, aj u Vás je súčasťou zefektívňovania činnosti Vašich spolupracovníkov kvalitná personálna práca.


Výber pracovníkov môže prebiehať v spolupráci s našimi odborníkmi.
Snažíme sa predovšetkým rozvíjať tie kľúčové oblasti osobnosti, ktoré majú rozhodujúci vplyv na to, aby ľudia sami chceli napredovať.