Rodinné konštelácie

Zažite rodinné konštelácie pod profesionálnym vedením manželov Polívkovcov Arnolda a Evy, ktorý docestujú až z Rakúska.

Čo konštelácie znamenajú?
Je to zážitková metóda nazerania na vzťahy a na rôzne životné situácie, ktoré Vám môžu pomôcť vyriešiť opakujúce sa životné problémy. Je ťažké popísať ako presne konštelácie fungujú no po absolvovaní konštelácií si odnesiete vlastný, silný zážitok.

Konštelácie prebiehajú na Farskej 7 v Nitre v piatok 24.3. od 10:00 do 18:00 a v sobotu 25.3. od 9:00 do 17:00. V každom dni bude priestor na 5-6 Vašich rozostavení. Absolvovať konštelácie môžete dvomi spôsobmi. Ak chcete vlastné rozostavenie cena na deň je 90€. V prípade, že chcete absolvovať konštelácie bez vlastného rozostavenia, cena na deň je 50€. V rámci ceny je zabezpečené malé občerstvenie a káva.

Viac informácii na telefónnom čísle 0903224429. Registrácia cez registračný formulár.

Konštelácie pod vedením:
Dr. Arnold Polivka, narodený v roku 1953, psychológ, životný a sociálny poradca, rodinný a systemický konštelár s viac ako 20-ročnými medzinárodnými skúsenosťami. Vedúcí psychoterapeutických a systemických vzdelávacích skupín a supervízor.

Eva Polivka, narodená 1957, životná a sociálna poradkyňa, medzinárodná systematická konštelátorka, arte-terapeutka, pedagogička, kineziologička, supervízorka a tiež vedúca psychoterapeutických a systemických vzdelávacích skupín.

Registrácia